Prvorepublikové nádraží Převýšov nebude zdemolováno!


Obrovský dík všem zainteresovaným. Správě železnic, projekční firmě, obecnímu úřadu a petentům, protože každý Váš podpis měl vysokou hodnotu. Vaše velká podpora, navíc velice znevýhodněna pandemickou situací, pomohla najít v průběhu času a souvislostí komunikaci, společnou řeč a řešení. Tímto patří dík zástupcům Správy železnic a projekční firmě, která noblesně vyřešila situaci ke všeobecné spokojenosti. Bylo registrováno i několik názorů, že díky zachování nádraží Převýšov nebude dosažen odpovídající, moderní, časový komfort cestujících a rychlost bude snížena ze 140 km/h na 105 km/h. Ano, takový předpoklad byl a měl za důsledek údajně ztrátu půl minuty. Nyní však, díky intervenci Správy železnic a projekční úpravě je toto minulostí a časová ztráta by měla být téměř nepostřehnutelná.

 


Chronologie


-dne 12. 1. 2021 se uskutečnila schůzka, kde bylo zástupcem Správy železnic a projekční firmy oznámeno rozhodnutí výběru varianty, která počítá s demolicí nádraží Převýšov
- vedení obce s touto variantou zásadně nesouhlasí a toto je i uvedeno ihned v zápisu ze schůzky a současně je zde následně již v prvopočátku vedena komunikace a teorie jak dál postupovat
- část občanů Převýšova, aby podpořili nesouhlasné stanovisko obce za občany, přichází s myšlenkou založit petici proti demolici nádraží. Tato petice měla za cíl výše uvedené a rovněž zjistit, zda jsou informace druhé strany férové a pravdivé a zda je demolice jediné řešení.
- petici proti demolici nádraží Převýšov podepsalo za cca měsíc neskutečných 1236 občanů a bylo to v době, kdy byl nouzový stav, zákaz vycházení atp.
- Správa železnic reflektuje a reaguje na masivnost petice a skutečně se snaží vstřícně jednat. Vše dále narušují covidová omezení.
- teprve až covidová opatření pominuly a byla možnost se setkávat, následuje řada jednání s účastí vedení obce, petentů a nájemníků se zástupci Správy železnic a projekční firmy. Tato jednání byly na vysoké úrovni.
- díky iniciativě Správy železnic se ve finále rozhodovalo mezi třemi možnostmi. A sice, odkup budovy za odhadní cenu 9,3 milionu korun, samotná demolice budovy a nebo pronájem spodní části budovy. Dne 29. 10. 2021 obecní zastupitelstvo rozhodlo o pronajímání spodní části budovy.
- zachováním budovy, která byla před 18 lety nákladně opravena v řádech milionů se zachová i bydlení pro čtyři rodiny, zvláště v dnešní ekonomicky nestabilní době
- nemusí se nákladně financovat demolice, která byla vypočítána také v řádech milionů a v neposlední řadě se zachová budova, která má i architektonickou a historickou hodnotu a byla odhadnuta na 9,3 milionu korun.

Obrovský dík patří vedení obce, především panu starostovi obce a zastupitelům, protože bez jejich vůle a podpory by petice jako taková neměla smysl a tu správnou váhu. V této souvislosti nesmíme rovněž opomenout zásluhu a postoj Správy železnic k nalezení řešení a chceme vyzdvihnout korektní jednání po celou dobu.Obec Převýšov, její občané a široká veřejnost, která nám vyjadřuje obrovskou podporu v žádném případě není proti modernizaci železnice. Je však vždy nejdůležitější najít ten nejlepší kompromis. Všichni si nádraží velice cení a váží, neboť je to to nejhezčí v obci co železnice tehdy přinesla a proto se nádraží snaží ochránit. Chráníme zároveň tímto i osudy rodin, včetně malých dětí, které v případě demolice a vystěhování nemají kam jít, protože  dnešní doba je z hlediska bydlení velmi problematická.

PETICE BYLA  UKONČENA K 31.3. 2021. PROBÍHALA PŘIBLIŽNĚ MĚSÍC V PANDEMICKÉM A NOUZOVÉM STAVU  A PODEPSALO JI NESKUTEČNÝCH 1236 OBČANŮ.

Děkujeme moc všem za obrovskou podporu, přízeň a podepsání petice i v této těžké době. Navzdory nouzovému stavu, omezení pohybu a dalším komplikacím, podepsalo petici během krátké doby, přibližně jednoho měsíce, neskutečných 1236 občanů! Moc si toho vážíme a věříme v nalezení toho nejlepšího kompromisu.


FOTOGALERIE NÁDRAŽÍ PŘEVÝŠOV

HISTORIE:

Dne 17.10. 1871 zde byl zahájen provoz.

První nádraží v Převýšově bylo vybudováno z bývalé hájenky. Daroval ji stejně jako pozemky pro stavbu severozápadní železnice majitel panství pan hrabě Kinský.

V roce 1926 dvakrát a v roce 1929 zde projížděl pan prezident T.G. Masaryk. Obyvatelé obce i přilehlých obcí ho vítali. Dochovali se i filmové záběry z pořadu Hledání ztraceného času K. Čáslavského.

Dne 16.6. 1930 byla započata stavba jednopatrové přijímací budovy. Stavitelem byl pan Ladislav Matura z Prahy.

Dne 10.12. 1931 byl zahájen provoz nového nádraží, kterého autorem byl pan ing. Miloš Fikr, architekt Ministerstva železnic ČR

V září roku 1938 protestovali narukující záložníci proti právě nově jmenovanému německému přednostovi stanice

Za II. svět. války zde projíždělo několik transportů vězňů do Polska. Jednalo se o nákladní vozy s malým zamřížovaným okýnkem.

Na jaře, dne 22.4. 1945 napadlo sedm amerických hloubkových letců strojní vlak. Stroj zničili a střelba se pak následně otiskla na zdi nádraží a byla zde dlouho patrna.

Dne 5.5.1945 bylo v odpoledních hodinách provedeno místními občany odzbrojení stavebního vlaku, mužstvo vydalo zbraně dobrovolně a zbraně byly rozebrány místními výbory Převýšova a Žiželic.

Dne 8.5. 1945 zde američtí stíhači rozstříleli 2 parní mašiny

V roce 1948 se konal v Praze XI všesokolský slet a ve stanici Žiželice-Převýšov nastupovalo asi 300 sokolů

V roce 1946, dne 25.3. se název nádraží Žiželice přejmenovalo na název Žiželice - Převýšov, následně již jen Převýšov.